Kosár
0 árucikk
 
Sikertermékek
 

Vásárlási Feltételek

Általános szerződési feltételek

1. A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

1.1. A Szolgáltató adatai:

Az Ön által vásárolt áruk eladója a D.R.21 Computer Bt. cím: 1147 Budapest, Öv utca 137. � cégjegyzékszám: � adószám:  20566320-2-43, e-mail: info@mindennapraegyjatek.hu, Tel.:06303726192

1.2. A Vásárló:

Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

2. A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

2.1. A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

2.2. A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Budakörnyéki Bíróság joghatóságát.

2.3. A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen vagy hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

2.4. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.

3. Vásárlási Feltételek

3.1. A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.

3.3. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) is. Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.

3.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelések 100 000 Ft értékig fizethetők a Fizetési Feltételek alapján, az ezt meghaladó értékű rendelések külön elbírálás alá kerülnek.

4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonsága

4.1. Az ezúton vásárolt termék jellemzői a konkrét termék leírásánál vannak részletezve.

5. Szállítási feltételek

5.1. A Vásárló részére a megrendelt árut házhoz szállítjuk, ha megfelel a Vásárlási Feltételeknek. A Vásárlót a Magyar Posta segítségével szolgáljuk ki.Budapesten házhoz szállítást cégünk is végez. Az általunk postai úton továbbított árucikket a Magyar Posta a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevő részére. A megrendelt csomagolási költségeket és a postai szállítási díj:

 

5.2. Házhoz szállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani! Külföldi szállítási vagy számlázási cím megadása esetén a megrendelést érvénytelennek tekintjük.

5.3. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a postai szállítási és az utánvét költségeit. 5.4. Budapesten cégünk is végez házhoz szállítást. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.

6. A Vásárló jogai és kötelezettségei

6.1. A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. Ha a Vevő a rendeléstől nem a megadott időben vagy módon áll el, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

7. Jótállási feltételek

7.1. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

8. Tulajdonjog fenntartás

8.1. Minden szállításunk a következő tulajdonjog- fenntartással történik: Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt bekövetkezett sérülésekért a vevő felel.

9. Adatvédelem, adatbiztonság

9.1. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat: - a Vásárló felhasználói neve - jelszava - elektronikus levelezési címe - neve - szállítási címe - elérhetőségi telefonszáma -E-mail címét is megadja a Vásárló

9.2. Választhatóan megadható adat megadásával a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, reklám anyagokat küldhessen, összegyűlt statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.

9.3. A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.

9.4. A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.

9.5. A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.

9.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.

Budapest, 2010. március 7.